Ý tưởng này là của tao!

Image

 

Người làm trong ngành sáng tạo được trả tiền để suy nghĩ ra ý tưởng và thực hiện nó.
Suy nghĩ và thực hiện.
Hai vế, chứ không phải một.
Nghĩ, và làm.
Có những người sẽ giỏi suy nghĩ hơn.
Cũng có những người giỏi thực hiện hơn.
Nhưng cũng có rất nhiều người chỉ có thể/hoặc chỉ muốn làm được một thứ.
Họ chỉ có thể nghĩ được, nhưng làm không được.
Hoặc chỉ có thể làm theo ý của người khác, chứ không tự nghĩ được.
Bản thân một ý tưởng giống như một cơn gió, nếu nói theo lối mơ mộng.
Còn nếu nói theo lối phồn thực, ý tưởng chẳng khác nào một phát rắm.
Ý tưởng giống như một con ma chẳng ai thấy, nên chẳng ai sợ.
Trừ khi con ma ấy chui vào cái áo dài trắng, bay lòng vòng trong đêm.
Người có ý tưởng mà không thực hiện nó
Cũng giống như một người dành suốt cả đời mình để nói “Giá như…”
Người có rất nhiều chiêu trò, kỹ thuật, kỹ xảo để hiện thực hóa một ý tưởng, nhưng không biết dùng những chiêu trò ấy vào việc gì
Cũng giống như một chàng tiền đạo vô kỷ luật, cầm bóng rê từ đầu sân đến cuối sân, sau đó sút vào trọng tài biên.

Một trong những ngộ nhận mà tôi thấy rất nhiều ở các bạn trẻ lẫn không còn trẻ nữa.
Đó là câu: “Ý tưởng này của tao!”
Này bạn, ý tưởng chỉ là một phát rắm.
Trừ khi bạn khoác cho nó cái áo dài trắng của chính bạn.

Advertisements